Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/22 

    dla uczniów Szkoły Muzycznej  24.06.22r. godz. 1500
w sali Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie

dla uczniów MSMR – 24.06.22r. godz. 1600
w sali Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie