Rozpoczęcie roku szkolnego PSM i MSMR 2020/2021

Drodzy Uczniowie, Drodzy Rodzice,
zapraszamy serdecznie na rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2020 (wtorek),
z powodów doskonale wszystkim znanych – unikamy tłumów w budynku, i dzielimy się na „podgrupy”:

15:00 – 15:45 PSM – pierwsze klasy (aula)

15:45 – 16:30 PSM – starsze roczniki – indywidualnie w klasach

17:00 – 17:30 MSMR – pierwsze klasy (aula)

17:30 – 18:00 MSMR – starsze roczniki – indywidualnie w klasach

UWAGA !
w miarę możliwości prosimy o ustalanie zajęć indywidualnych z nauczycielem telefonicznie