Rekrutacja do PSM I st. oraz MSMR w Oleśnie 2020

ETAP PIERWSZY – składanie wniosków (kwestionariuszy) drogą elektroniczną w terminie do 15 czerwca 2020 r. na adres psmolesno@op.pl

ETAP DRUGI – badania przydatności odbędą się kiedy tylko sytuacja epidemiczna na to pozwoli – o terminie zostaną Państwo poinformowani telefonicznie / mailowo

Szczegółowe informacje w sekretariacie 34 358 36 03

kwestionariusz_psm

kwestionariusz_msmr