PSM I st. w Oleśnie – praca zdalna

 Zgodnie z rozporządzeniami MEN i wytycznymi CEA od dnia 25.03. rozpoczynamy w PSM I st. zdalne nauczanie. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z siatką godzin w formie ustalonej przez nauczyciela prowadzącego – odpowiednio do możliwości uczniów. Sekretariat – pracuje w trybie pracy zdalnej. Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres psmolesno@op.pl
      Rodziców prosimy o pomoc w jak najlepszym zorganizowaniu pracy dzieci, uczniów – o wykorzystanie tego czasu jak najlepiej. Wszystkim – życzymy dużo zdrowia i cierpliwości.
 
 Dyrekcja i Grono Pedagogiczne PSM