Lista osób zakwalifikowanych do PSM oraz przyjętych do MSMR

Lista osób zakwalifikowanych do PSM I st. w Oleśnie (lista przyjętych do PSM zostanie podana do wiadomości po zatwierdzeniu przez CEA Ark. Organ. Szkoły)

PSM lista osób zakwalifikowanych

 

Lista osób przyjętych do MSMR

MSMR lista osób przyjętych